hveto.segments module

Segment utilities for hveto

hveto.segments.integer_segments(f)[source]
hveto.segments.query(flag, start, end, url='https://segments.ligo.org')[source]

Query a segment database for active segments associated with a flag

hveto.segments.read_veto_definer_file(vetofile, start=None, end=None, ifo=None)[source]

Read a veto definer file, downloading it if necessary

hveto.segments.write_ascii(outfile, segmentlist, ncol=4)[source]